PL | EN

 


Święty Wojciech (ok. 956 - 997)Święty Wojciech jest jednym z trzech patronów Polski- obok Matki Boskiej Królowej Polski i świętego Stanisława ze Szczepanowa. Patronuje on również naszemu miastu. Działalność św. Wojciecha na ziemiach polskich i jego męczeńska śmierć zasługują na pamięć.

Wojciech urodził się około 956 roku w Libocach. Pochodził z rodziny książąt czeskich – Sławnikowiców. Początkowo ojciec nie przeznaczał go do stanu duchowego, zmienił zdanie, gdy młody jeszcze Wojciech ciężko zachorował, a do zdrowia przywróciło go położenie  na ołtarzu w kościele. W 981 roku Wojciech przyjął Święcenie kapłańskie, kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta, na cześć którego przyjął imię zakonne, w szkole Otryka – jednej z najlepszych w ówczesnych Niemczech.
Wojciech wrócił do Czech po śmierci swego mentora i od 3 kwietnia 983 roku stał na czele diecezji praskiej(mimo nie osiągnięcia wieku episkopalnego – 30 lat). Około 989 roku zrzekł się godności biskupiej z powodu trudności w zarządzaniu diecezją praską. Za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru benedyktów na Awentynie, do Pragi powrócił dopiero po śmierci biskupa sprawującego opiekę nad diecezją praską, zajął się wtedy organizacją spraw kościelnych.
Zasłynął z opieki nad ubogimi, więźniami i z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. W 996 roku, za namową cesarza Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem Chrobrym przybył do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich Prusów. Wyruszył tam z przyrodnim bratem Radzimem oraz prezbitrem Boguszą- Benedyktem. Ich działalność misyjna nie spotkała się z przychylnym przyjęciem. Stanęli przed parskim wiecem, na którym Wojciech z pomocą tłumacza przemawiał, objaśniając zasady chrześcijaństwa. Jednak po 5 dniach – 23 kwietnia 997 roku zaskoczyło ich siedmiu strażników prowadzonych przez kapłana. Wojciech – jako przywódca – uderzony włócznią lub toporem w serce został zabity przez Prusa o imieniu Sicco. Ciału odcięto głowę i nabito na pal wyrazem hańby. Jego towarzyszy oszczędzono i odesłano do Polski.
Bolesław Chrobry wykupił ciało Wojciecha i sprowadził je do Gniezna, gdzie zostało uroczyście pochowane. Bardzo szybko rozpoczął się proces kanonizacji, papież Sylwester II ogłosił go świętym już w 999 roku. Dzięki staraniom Bolesława Chrobrego i poparciu cesarza Ottona III, papież utworzył w 1000 roku w Gnieźnie metropolię, której patronem został św. Wojciech. W tymże roku odbył się też zjazd gnieźnieński, na który – pielgrzymką do grobu św. Wojciech – przybył m.in. cesarz Otton III.

 

 

 


Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 05-140 Serock, tel. 022 782 88 00, fax 022 782 74 99,
umg@serock.pl

Copyright Serock 2009 Nota Prawna Polityka Prywatności Kontakt

logo