PL | EN

 


sieć szlaków pieszo - rowerowych


Łączna długość szlaków turystycznych do jazdy rowerowej wynosi 88,6 km. Wszystkie szlaki posiadają oznakowanie w terenie.

- szlak serocki – żółty – o długości 35,5 km, czas przejazdu ok. 2 h i 10 min, przy prędkości ok. 20 km/h.


Szlak zaczyna swój bieg na serockim rynku. Objeżdżamy ratusz od wschodniej strony i kierujemy się na południe ul. Farną, w kierunku kościoła parafialnego. Następnie skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez malowniczy Trakt Spacerowy znajdujący się przy ul. Radzymińskiej, którą jedziemy dalej w dół, mijając po lewej stronie pomnik przyrody i pozostałość po grodzisku. Następnie wjeżdżamy w ul. Rybaki biegnącą wzdłuż samej Narwi. Na krańcu ul. Rybaki wjeżdżamy na urozmaicony morfologicznie fragment szlaku biegnący przez las tuż przy brzegu rzeki. Po przejechaniu 750 m, po lewej stronie napotykamy miejsce wypoczynkowe z kilkoma wiatami, miejscem na ognisko oraz tablicą informacyjną dot. Jeziora Zegrzyńskiego. Po pokonaniu następnych 1600 m, przecinając teren Yacht Klubu Polskiego mijamy położony bezpośrednio przy ścieżce Rezerwat Jadwisin i dojeżdżamy do dawnej stanicy PTTK. Po pokonaniu stromego, kilkudziesięciometrowego wybrukowanego odcinka dojeżdżamy do ciągnącej się w górę drogi przez Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego. My jednak skręcamy w lewo i po przejechaniu ok. 200 m dojeżdżamy do ruin dworku Jerzego Szaniawskiego, gdzie umieszczono pamiątkową tablicę oraz tablicę informacyjną o życiu i twórczości artysty. Po przejechaniu 1,4 km ścieżką biegnącą przez las (UWAGA: odcinek niezmodernizowany – w chwili obecnej bardzo trudny do pokonania i dostępny tylko dla doświadczonych rowerzystów) i minięciu ośrodka „Dolomit” napotykamy ostry łuk w prawo i po pokonaniu podjazdu dojeżdżamy do drogi biegnącej skrajem pól. Następnie skręcamy w prawo i po przejechaniu 350 m dojeżdżamy do asfaltowej ul. Ogrodowej, która po skręcie w lewo przechodzi w ul. Szkolną. Ulicą Szkolną pokonujemy odcinek ok. 600 m, a następnie ponownie skręcamy przed szkołą w lewo w ulicę Akacjową i po przejechaniu 1100 m dojeżdżamy do ul. Warszawskiej w Borowej Górze (droga krajowa nr 61) i biegnącej wzdłuż niej Trasy Ostrołęckiej. Przekraczamy drogę i kierujemy się w lewo – mijając przystanek autobusowy docieramy do ul. Lipowej, którą kierujemy się w kierunku zachodnim.

Uwaga: Dla chętnych istnieje możliwość alternatywnego pokonania fragmentu szlaku (odcinek nieznakowany). Przy stanicy PTTK nie skręcamy w lewo w kierunku ruin dworku, lecz kierujemy się w górę i przejeżdżamy przez Rezerwat Wąwóz Szaniawskiego drogą gruntową, która następnie przechodzi w asfaltową ul. Szaniawskiego (w Jadwisinie). Przy wyjeździe z rezerwatu po lewej stronie mijamy pomnik przyrody – głaz narzutowy, a następnie również po lewej stronie zespół dworsko-parkowy i po przejechaniu kilku metrów dojeżdżamy do zabudowań mieszkalnych (po prawej stronie drogi 2 pomniki przyrody). Przed figurką św. Jana Nepomucena skręcamy w lewo w drogę gruntową, którą po pokonaniu ponad 400 m dojeżdżamy do ul. Szkolnej i przebiegającego nią Szlaku Serockiego.
Po około 1,9km, na wysokości kapliczki w miejscowości Dosin skręcamy w lewo w kierunku Skubianki, do którego prowadzi nas prosta, asfaltowa droga o bardzo dobrej nawierzchni. Przed wjazdem do Skubianki przejeżdżamy przez skrzyżowanie z drogą powiatową, a następnie docieramy do skrzyżowania dróg dojazdowych, gdzie skręcamy w prawo w kierunku Jachranki. W tym miejscu zaczyna również swój bieg nieznakowany szlak rowerowy o dużym stopniu trudności, który meandruje wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego. Przez Skubiankę przejeżdżamy 940m odcinkiem drogi dojazdowej, a następnie wjeżdżamy w drogę powiatową, którą wcześniej przekroczyliśmy wjeżdżając do Skubianki. Jadąc tym odcinkiem mijamy po lewej stronie liczne wjazdy do ośrodków wypoczynkowych znajdujących się nad Jeziorem Zegrzyńskim. Po przejechaniu 2,2km, skręcamy w prawo, kierując się w stronę kompleksów leśnych położonych w północno-zachodniej części gminy. Na odcinku 640m jedziemy drogą asfaltową , a następnie wjeżdżamy w drogę leśną, która prowadzi nas do drogi krajowej nr 62. Po jej przejechaniu docieramy do parkingu leśnego  (1320m), stąd leśnym duktem jedziemy w kierunku zachodnim i docieramy do skraju Rezerwatu Zegrze (1430m). Objeżdżamy go od południowej i zachodniej strony, a następnie kierujemy się na północ do drogi gminnej (3280m). Tu kierujemy się na wschód do miejscowości Wola Smolana i dalej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 622, do której dojeżdżamy skrajem lasu (2300m). Po przekroczeniu drogi wojewódzkiej, wjeżdżamy ponownie w kompleks leśny, północnej części gminy. Objeżdżamy go trzema odcinkami o łącznej dł. 2,4km, a następnie wjeżdżamy w drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej. Kierujemy się do skrzyżowania w miejscowości Karolino, gdzie po prawej stronie przez szczeliny w zadrzewieniu prześwituje tafla Jez. Chojno, będącego ostoją dla licznych gatunków ptaków. Następnie skręcamy w lewo, gdzie w głębi lasu znajduje się zespół 4 pomników przyrody, obok których prowadzi dalsza część naszego szlaku. Po przejechaniu 1km skręcamy w prawo. Mijamy wspomniane pomniki przyrody i domki letniskowe. Na skraju polanki kierujemy się do północnego krańca ul. Moczydło w Serocku (1030m). Po dojechaniu do polnej drogi, skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę kolejnego kompleksu leśnego, znajdującego się na skraju sąsiedniej gminy (830m) Tutaj szlak meandruje leśnymi drogami, po lekko pofałdowanym terenie, aż w końcu po przejechaniu 3,2km, dociera do drogi asfaltowej, z której w oddali widać Narew zatopioną w malowniczym krajobrazie. Tym odcinkiem zjeżdżamy na dół w kierunku Wierzbicy i drogi krajowej nr 61 (740m). Z tego miejsca kierujemy się na południe w stronę Serocka. Po przejechaniu 950m docieramy do skrzyżowania z drogą krajową nr 62, prowadzącą na most przez Narew, oraz do rowerowego szlaku Narwiańskiego o randze regionalnej. Po przejechaniu kolejnych 280m, na wysokości stacji paliw, za przydrożnymi barami skręcamy w lewo w kierunku Narwi. Po 250m jazdy drogą gruntową, o dość dużym spadku przy dojeździe do samej rzeki, docieramy do wąskiej ścieżki, ciasno wijącej się pomiędzy linią brzegową, a działkami rekreacyjnymi. Po przejechaniu 250m, szlak poszerza się i prowadzi nas bezpośrednio do niewielkiej przystani, z której wjeżdżamy na ul. Retmańską w Serocku  (460m).
Na odcinku 650m możemy odpocząć po trudnościach ostatnich bezdroży, tym bardziej, że przed nami kolejny wysiłek, wspinaczka uliczką Zdrojową. Jest to bardzo malowniczy fragment miasta, o zróżnicowanej topografii terenu, z pozostałościami po fortyfikacjach okalających miasto. Obecnie został tu zaaranżowany sympatyczny Skwer Zdrojowy (430m). Po przejechaniu ulicą Zdrojową, kierujemy się w stronę rynku ul. Wolskiego. Po przejechaniu (170m) docieramy do końca naszego szlaku.

Wykaz mijanych atrakcji:
- rezerwat przyrody „Zegrze” – z zespołem roślinnym, gdzie dominuje bór mieszany, zamieszkany przez liczne gatunki zwierząt, m.in. ryjówkę aksamitną, kilka gatunków nietoperzy, sarnę, lisa, dzika, dzięcioła czarnego, dudka
- obserwatorium astronomiczne w Borowej Górze
- zespół dworsko – parkowy w Jadwisinie
- zespół dworsko – parkowy w Zegrzynku
- rezerwat przyrody „Wąwóz Szaniawskiego” w Jadwisinie
- pomniki przyrody w Jadwisinie: sosny zwyczajne, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne,  dęby szypułkowe, głazy narzutowe – granit różowy – rapakiwi, granitoidy szary różnoziarnisty
- rezerwat „Jadwisin”
- dawny zajazd pocztowy w Serocku
- grodzisko Barbarka w Serocku
- kościół parafialny w Serocku
- pozostałości twierdzy i wałów w Serocku
- cmentarz Żydowski w Serocku
- pomniki przyrody w Serocku – jesiony wyniosłe na grodzisku Barbarka
- pomniki przyrody w okolicach Karolina i ul. Moczydła w Serocku – dęby szypułkowe i sosny zwyczajne
- Jezioro Chojno
- liczne kapliczki przydrożne

zobacz przebieg szlaku serockiego na mapie

- szlak pułtuski – czarny – o długości 18,5 5 km, czas przejazdu ok. 55 min przy prędkości ok. 20 km/h.

Rozpoczyna się przy pętli autobusowej w Dębem i biegnie w  stronę Izbicy. Po 2km jazdy, drogą wśród zabudowy jednorodzinnej docieramy do centrum miejscowości Izbica, gdzie na wysokości Domu Kultury skręcamy w lewo, na północ. Po przejechaniu 1,5km, w towarzystwie sadów, łąk i lasów, docieramy do drogi krajowej nr 62, skręcamy w lewo i po 150m odbijamy do lasu. Kierujemy się na północ, w stronę Woli Smolanej. Po przejechaniu lasu na odcinku 1840m, docieramy do skraju polany, z której rozpościera się widok na teren zainwestowany. Skręcamy w lewo, i ponownie wjeżdżamy do lasu. Docieramy do Rezerwatu Zegrze i jedziemy wzdłuż północnej jego granicy. Przekraczamy Szlak Serocki i docieramy do skraju lasu, skąd widzimy w oddali zabudowę Gut (1850m). Tu skręcamy w prawo na północ, w kierunku Zabłocia. Jedziemy wzdłuż ściany lasu przez 1490m i na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, w kierunku Gut. Dalej drogą gruntową jedziemy przez 300m i skręcając w prawo ponownie wjeżdżamy do lasu. Tutaj na odcinku 1,3km nieco meandrujemy, aż docieramy do drogi asfaltowej, którą przebiega szlak rangi międzynarodowej EuroVelo R11. Skręcamy w prawo i po 450m docieramy do drogi wojewódzkiej nr 622.

Wykaz mijanych atrakcji:
- fort z 1904 r. w miejscowości Dębe
- pomniki przyrody w Dębem – wiśnia ptasia
- rezerwat przyrody „Zegrze”

zobacz przebieg szlaku pułtuskiego na mapie

 - szlak narwiański – ostrołęcki – czerwony – o długości 17,5 km, czas przejazdu 1 h i 10 min przy prędkości ok. 20 km/h.

Rozpoczyna swój bieg w Zegrzu Południowym przed wjazdem na most, na lewym brzegu Jeziora Zegrzyńskiego. Jadąc mostem możemy odbić w prawo mierzeją, do centrum Zegrza, gdzie czeka na nas kilka atrakcji przyrodniczych i kulturowych, lub pojechać dalej szlakiem, na północ w kierunku Serocka. Po przejechaniu łukiem, przesmykiem pomiędzy zespół fortyfikacji, po 4,1km docieramy do miejscowości Jadwisin, przez który przebiega również Szlak Serocki. W okolicy znajduje się kilka atrakcji przyrodniczych, które warto odwiedzić. Dostęp do nich jest dość łatwy, ponieważ wszystkie są zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie, pomiędzy Jadwisinem a Narwią. Dalej szlak prowadzi drogą krajową nr 61, na północ w kierunku Serocka. Po przejechaniu 2,4km docieramy do granic administracyjnych miasta, gdzie wjeżdżamy na ścieżkę rowerową i dalej kierujemy się w stronę centrum (2750m). Do rynku wjeżdżamy ul. Kościuszki. Tutaj możemy odpocząć lub zwiedzić miasto z jego malowniczymi zakątkami, decyzja należy do nas. Z centrum miasta wyjeżdżamy ul. 11-go Listopada i kierujemy się na północ, w stronę przeprawy mostowej przez Narew. Jedziemy wzdłuż drogi krajowej nr 61/ 62 do skrzyżowania z drogą krajową nr 62. Tutaj skręcamy w prawo na most, skąd rozpościera się widok na Narew wraz z jej malowniczymi nabrzeżami. Po przejechaniu 3230 m docieramy do miejscowości Łacha. Następnie przez wąski przesmyk zjeżdżamy na wał i kierujemy się na północ w stronę Gąsiorowa, (tędy biegnie również Szlak Wschodni o randze lokalnej). Pierwsze 2,2km naszej trasy biegnie po wale, z którego rozpościera się panorama przeciwległego nabrzeża. Mijamy ośrodek rekreacyjny i po kilkudziesięciu metrach wjeżdżamy na nabrzeże utwardzone betonowymi płytami. Łukiem objeżdżamy cypel tworzący w tym miejscu wąski przesmyk na Narwi i po przejechaniu 640m docieramy do zjazdu na drogę gruntową, biegnącą u podnóża wału. Po 1000m opuszczamy gminę Serock i kierujemy się dalej na północ.

Wykaz mijanych atrakcji:
- forty w Zegrzu
- zespół koszarowy w Zegrzu
- kościół w Zegrzu
- zespół dworsko – parkowy w Zegrzu
- pomniki przyrody w Zegrzu: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, żywotniki zachodnie
- zespół dworski w Borowej Górze
- zespół parkowy w Jadwisinie
- zespół dworsko – parkowy w Zegrzynku
- rezerwat przyrody „Wąwóz Szaniawskiego” w Jadwisinie
- pomniki przyrody w Jadwisinie: sosny zwyczajne, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne, głazy narzutowe: granit różowy – rapakiwi, granitoidy szary różnoziarnisty
- rezerwat „Jadwisin”
- dawny zajazd pocztowy w Serocku
grodzisko Barbarka w Serocku
- kościół parafialny w Serocku
- pozostałości twierdzy i wałów w Serocku
- pomniki przyrody w Serocku – jesiony wyniosłe na grodzisku Barbarka
- cmentarz żydowski w Serocku
- pomniki przyrody w Łasze – lipy drobnolistne

zobacz przebieg szlaku narwiańskiego na mapie

- szlak wschodni – niebieski – o długości 17,1 km, czas przejazdu ok. 50 minut przy prędkości ok. 20 km/h.

Szlak zaczyna swój bieg w miejscowości Łacha przy zjeździe z mostu na Narwi. z drogi krajowej nr 62, przez wąski przesmyk zjeżdżamy na wał i kierujemy się na północ w stronę Gąsiorowa, (również tędy biegnie Trasa Narwiańska - Ostrołęcka). Pierwsze 2,2km naszego szlaku biegnie po wale, z którego rozpościera się panorama przeciwległego nabrzeża. Mijamy ośrodek rekreacyjny i po kilkudziesięciu metrach wjeżdżamy na nabrzeże utwardzone betonowymi płytami. Łukiem objeżdżamy cypel tworzący w tym miejscu wąski przesmyk na Narwi i po przejechaniu 640 m docieramy do zjazdu na drogę gruntową biegnącą u podnóża wału. Po przejechaniu 1km drogą gruntową skręcamy w prawo w kierunku Gąsiorowa. Tutaj na odcinku 1340m jedziemy ciasną uliczką, wśród zabudowy letniskowej aż docieramy na skraj lasu, skąd ponownie wjeżdżamy w obszar zabudowy letniskowej. Taki krajobraz będzie nam towarzyszył przez kolejne 1300m. Kolejny odcinek biegnie skrajem lasu, skąd po prawej stronie rozpościera się piękny widok na malownicze łąki rozciągające się wzdłuż Narwi. Po przejechaniu 1650m docieramy do drogi krajowej nr 62, którą przekraczamy i skrajem lasu kierujemy się w stronę Nowej Wsi. Od tego miejsca ponownie przez najbliższych kilka kilometrów będziemy jechać w towarzystwie licznych domków rekreacyjnych. Po przejechaniu 1380m od drogi krajowej nr 62, docieramy do drogi gruntowej łączącej Nową Wieś z Bindugami, do których będziemy się teraz kierować. Skręcamy w lewo. Najbliższe 1,7km naszego szlaku biegnie malowniczą, lekko pofałdowaną drogą, bogatą w różnorodną zabudowę rekreacyjną. Stromym zjazdem docieramy do skrzyżowania w Bindugach, przez które przebiega droga łącząca Kanię Polską i Popowo-Parcele leżące w sąsiedniej gminie. My kierujemy się na południowy-zachód. Po 890m docieramy do asfaltowej drogi, która biegnie wzdłuż północnego brzegu Bugu. Stąd rozpościera się piękny widok na rzekę wraz z jej malowniczymi nabrzeżami. W dalszej części naszego szlaku kierujemy się na zachód, brzegiem rzeki. Po 710m docieramy do pętli autobusowej. Tutaj wprowadzamy rower na wał i kontynuujemy jazdę górą, przez kolejne 2,2km. Z tego miejsca rozpościera się piękny krajobraz. Po lewej stronie widzimy ujście Bugu do Narwi wraz z daleką perspektywą Jeziora Zegrzyńskiego. Przed nami, na przeciwległym brzegu Narwi, rozciąga się panorama miasta Serock, wtopionego malowniczo w zieleń, a po prawej stronie, w oddali widać most przez Narew, skąd rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. Teraz jedziemy wałem, po łuku i kierujemy się na północ. Po przejechaniu 2,8km, przed mostem zjeżdżamy z góry i polną drogą docieramy do miejsca, skąd rozpoczęliśmy naszą wycieczkę.

Wykaz mijanych atrakcji:
- pomniki przyrody w Łasze – lipy drobnolistne

zobacz przebieg szlaku wschodniego na mapie

źródło tekstów i map:
http://www.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=175&lang= 

 


Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 05-140 Serock, tel. 022 782 88 00, fax 022 782 74 99,
umg@serock.pl

Copyright Serock 2009 Nota Prawna Polityka Prywatności Kontakt

logo