PL | EN

 


Archiwum Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

27.12.201014:32

Agnieszka

 

 

Gminne Biuro Spisowe w Serocku uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).

Do przeprowadzenia spisu na terenie Miasta i Gminy Serock na polecenie Urzędu Statystycznego podczas naboru wyłonionych zostało sześciu rachmistrzów, przy czym dwie osoby przydzielone zostały dla miasta, cztery dla terenów wiejskich. Szacuje się, że rachmistrze spisowi odwiedzą 20% - 25% wylosowanych mieszkań z terenu naszej gminy. Pozostała część respondentów 75% - 80% zostanie przebadanych przez ankieterów w drodze wywiadu telefonicznego.
Celem spisu powszechnego jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno –społecznej i zawodowej, a także o społeczno –ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.


W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
1)stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2)edukacja;
3)aktywność ekonomiczna osób;
4)dojazdy do pracy;
5)źródła utrzymania osób;
6)niepełnosprawność;
7)obywatelstwo;
8)migracje wewnętrzne;
9)migracje zagraniczne;
10)narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11)wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
12)gospodarstwa domowe i rodziny;
13)stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Należy pamiętać, że wszystkie zebrane i zgromadzone dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej. Wyniki spisu będą  wykorzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej.

Kliknij by zobaczyć

 

Od dnia 1 kwietnia br. będą dostępne infolinie uruchomione na potrzeby NSP 2011. Oficjalne numery infolinii to: 800 800 800 ( numer bezpłatny dla połączeń przychodzących z telefonów stacjonarnych) oraz 22 44 44 777 ( przeznaczony dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem operatora).


Lider Gminnego Biura Spisowego


Małgorzata Popowicz 

 


 

 


Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 05-140 Serock, tel. 022 782 88 00, fax 022 782 74 99,
umg@serock.pl

Copyright Serock 2009 Nota Prawna Polityka Prywatności Kontakt

logo