PL | EN

 


Aktualności

Z serockiej Kroniki

13.06.201215:15

Dominika

14 czerwca przypada rocznica oddania ratusza do użytku serockiej społeczności i władzom samorządowym. Uroczystość otwarcia ratusza miała miejsce 14 czerwca 1997 roku, a dokonał jej, wybrany przez Radę Miejską w Serocku 13 czerwca 1990 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki oraz ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Sławomir Jakubczak. 13.06.2012 r. mija rocznica wyboru burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, który piastuje tę funkcję nieprzerwanie od 22 lat.

Wspomnienia z serockiej kroniki:

Akt erekcyjny 23 kwietnia 1994

My, Radni Rady Miejskiej w Serocku, zebrani wraz z Zarządem  na uroczystej sesji Rady w dniu 23 kwietnia 1994 r., w dniu Św. Wojciecha Patrona Miasta, w obecności licznego grona zaproszonych gości, postanawiamy rozpocząć budowę ratusza, przyszłej siedziby władz samorządowych Serocka.
Ratusz, będący symbolem samorządności miejskiej staje na Rynku, historycznym centrum miasta w miejscu , gdzie 200 lat temu stał także  ratusz, królewskiego miasta Serocka, miasta o 1000-letniej tradycji, ośrodka przeżywającego zarówno okresy świetności, jak i upadku.
Jesteśmy od 1990 r.  w chwili odrodzenia samorządności, świadkami budzenia się na nowo tego miasta i ożywania całej gminy, świadkami szukania lepszej przyszłości miasta i wsi w rozwoju rekreacji i turystyki.
Liczymy, że nasza czteroletnia kadencja będzie, jak ten kamień węgielny, uroczyście  poświęcony przez Proboszcza Parafii Św. Anny, ks. dr Jana Kasińskiego, który dziś kładziemy pod budynek ratusza, podstawą dalszej efektywnej  pracy władz samorządowych Serocka.

Podpisani 
Radni Rady Miejskiej w Serocku oraz Zarząd Urzędu
 

Akt erekcyjny przystąpienia do budowy ratusza miejskiego został wmurowany w fundamenty nowego obiektu 23 kwietnia 1994. Idea rozpoczęcia budowy wywodzi się z tradycji średniowiecznej. Ratusz był zawsze symbolem dążenia społeczeństwa do samorządu. Również wybór lokalizacji i formy architektonicznej jest nieprzypadkowy. Na planach z 1793 r. widoczny jest, usytuowany w części środkowej placu rynkowego Ratusz, przeznaczony na pomieszczenie Rady Miejskiej, który przewodził Burmistrz oraz zespołu sądowniczego  tzw. ławy sądowej. Bryła zewnętrzna nowego obiektu nawiązuje do stylu prostej architektury mazowieckiej, opartej na symetrii, regularnym rytmie otworów oraz klasycyzującym detalu. Ratusz spełnia  - tak jak w latach minionych, funkcję miastotwórczą, stanowiącą centralny punkt układu urbanistycznego najstarszej części miasta.  

 


Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 05-140 Serock, tel. 022 782 88 00, fax 022 782 74 99,
umg@serock.pl

Copyright Serock 2009 Nota Prawna Polityka Prywatności Kontakt

logo