PL | EN

 


Aktualności

Nowe nasadzenia drzew w Nowej Wsi

13.06.201213:44

Beata

Tereny zielone stanowią ważny składnik kształtowania przestrzeni, ponadto
są czynnikiem decydującym o walorach ekologicznych, krajobrazowych danego obszaru. Mając na względzie powyższe, a także kierując się sugestiami mieszkańców Nowej Wsi, wzdłuż ulicy Serockiej, Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku wykonał nasadzenia drzew. Szpaler 20 jarzębin cieszy będzie nie tylko mieszkańców, ale również turystów odwiedzających Nową Wieś. Założony został również trawnik przed placem zabaw. Działania te wpłyną nie tylko na estetykę otoczenia, ale również przyniosą
w przyszłości wymierne korzyści ekologiczne.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 

 

 


Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 05-140 Serock, tel. 022 782 88 00, fax 022 782 74 99,
umg@serock.pl

Copyright Serock 2009 Nota Prawna Polityka Prywatności Kontakt

logo