PL | EN

 


Aktualności

Zawiadomienie o terminie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Serocku

15.06.201213:21

Beata

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Serocku odbędzie się w dniu 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 629/LXVII/2002 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock               pow. Legionowo woj. mazowieckie.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2011 rok:
a)wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock;
b)przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                                  w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r.;
c)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta   i Gminy Serock za 2011rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta                   i Gminy Serock;
d)przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                         w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
e)przedstawienie stanowisk Komisji stałych Rady Miejskiej w Serocku na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2011 rok.
f)Dyskusja
g)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2011 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie sesji.


 

 


Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 05-140 Serock, tel. 022 782 88 00, fax 022 782 74 99,
umg@serock.pl

Copyright Serock 2009 Nota Prawna Polityka Prywatności Kontakt

logo