PL | EN

 


Aktualności

Absolutorium udzielone

25.06.201213:06

Dominika

W dniu 22 czerwca 2012 r., podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku, radni przyjęli uchwałę Nr 227/XXIV/2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, nie było głosów przeciwnych. Tym samym podzielili ocenę realizacji budżetu za rok 2011 wystawioną przez Komisję Rewizyjną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 32/IV/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. budżet po uwzględnieniu zmian śródrocznych wprowadzonych 7 uchwałami Rady Miejskiej oraz 6 zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację dochodów w kwocie 40.916.681zł. Dochody wykonano w kwocie 41.407.841,80 zł, co stanowi 100,81% planu, w tym planowane dochody bieżące gminy na kwotę 37.243.213,55 zł, wykonanie w kwocie 37.668.714,46 zł, co stanowi 101,14% planu. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.164.628,25 zł, wykonane zostały w kwocie 4.075.150,10 zł, co stanowi 97,85% planu.
Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 43.108.761,03 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 43.319.791,44zł co stanowi 95,85% ogółu planu. Na realizację zadań majątkowych zaplanowano w budżecie 9.422.465,00zł, wydatkowano kwotę 8.946.986,03 zł, co stanowi 94,95% planowanych wydatków na inwestycje. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 33.686.296,03zł, zrealizowano wydatki w kwocie 32.372.805,41zł, co stanowi 96,10 % ogółu planu.
 

 


Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21 05-140 Serock, tel. 022 782 88 00, fax 022 782 74 99,
umg@serock.pl

Copyright Serock 2009 Nota Prawna Polityka Prywatności Kontakt

logo